Analyser

ABBOTT i-STAT System

ABBOTT i-STAT System


Biobase Coagulation analyzer COA01

Biobase Coagulation analyzer...


Biobase Coagulation analyzer COA02

Biobase Coagulation analyzer...


Biobase Coagulation analyzer COA04

Biobase Coagulation analyzer...


Biobase Electrolyte AnalyzerBK-003

Biobase Electrolyte...


Biobase Electrolyte AnalyzerBK-005

Biobase Electrolyte...


Biobase ESR analyzer ESR20

Biobase ESR analyzer ESR20


Biobase ESR analyzer ESR40

Biobase ESR analyzer ESR40


Biobase Semi-auto ChemistryAnalyzer Biobase-silver plus

Biobase Semi-auto...


Biobase Semi-auto ChemistryAnalyzer Biobase-silver plus(TOUCH SCREEN )

Biobase Semi-auto...


Biobase Urine Analyzer UA-100

Biobase Urine Analyzer UA-100


Electrolyte Analyzer - K Na Cl

Electrolyte Analyzer - K Na Cl


Electrolyte Analyzer - K NaCl/Ca

Electrolyte Analyzer - K...


Enlite Automated ElectrolyteAnalyzer Na+/K+

Enlite Automated...


JLab ORSAT GAS ANALYSIS UNIT

JLab ORSAT GAS ANALYSIS...


JLab ORSAT GAS ANALYSIS UNIT

JLab ORSAT GAS ANALYSIS...


Prietest Easylab BiochemistryAanalyser

Prietest Easylab...


Prietest Touch BiochemistryAnalyser

Prietest Touch...


Recombigen Cleaning SolutionFor Semi Auto Analyser -2x125ml

Recombigen Cleaning...


RMD BT-260FS Biochemical Analyzer

RMD BT-260FS Biochemical...


RMD BT-260TS Semi AutomaticBiochemistry Analyzer

RMD BT-260TS Semi...


Semi Auto Chemistry Analyser -Quickem Pro

Semi Auto Chemistry Analyser...


Semi Auto Chemistry Analyser -Quickem PT

Semi Auto Chemistry Analyser...


Urine Analyzer - 8,10,11parameters

Urine Analyzer -...

loadingGif
Load more